www.tockholesvillage.co.uk
TOCKHOLES Calendar for November 2023
Hall Timeslot Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
    1 2 3 4 5
morning          
afternoon          
evening   Pilates      
  6 7 8 9 10 11 12
morning   Pilates   Craft Club      
afternoon              
evening   Gardening Club   Pilates      
  13 14 15 16 17 18 19
morning   Pilates          
afternoon              
evening       Pilates      
  20 21 22 23 24 25 26
morning   Pilates   Craft Club      
afternoon              
evening   W.I.   Pilates      
  27 28 29 30  
morning   Pilates    
afternoon        
evening       Pilates
www.tockholesvillage.co.uk